arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


JavaScripti raamistike võrdlus
Nimi Erik Räni
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua süstemaatiline võrdlev käsitlus JavaScripti raamistikest AngularJS, Backbone.js, React, Ember.js, KnockoutJS ja Dojo. Autor on hinnanud neid vastavalt töös toodud reeglitele. Üks oluline osa võrdlusprotsessis oli raamistikega tutvumine, TodoMVC projektist pärit testrakenduste lähtekoodi mõistmine ning kirjalikul kujul selgitamine. Töö tulemusena on valminud hinnangutel põhinev edetabel ning tekstimaterjal, mis võimaldab lugejal mõista kaasatud raamistikega seonduvaid probleeme ja teha enda jaoks sobivaim valik.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping, MSc
Kaitsmise aasta 2016
PDF