arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Maatriksiülesannete lahendamise õpikeskkonna loomine
Nimi Priit Kalda
Kokkuvõte Käesoleva lõputöö raames luuakse lineaaralgebra ülesannete, täpsemalt
maatriksiülesannete lahendamise õppimist abistav veebikeskkond. See, eelkõige üliõpilastele mõeldud rakendus, on kõigile kättesaadav ega vaja mingit sisselogimist. Rakendus sisaldab endas ülesandekogu ja elementaarteisenduste rakendajat. Toetatud on järgneva nelja ülesandetüübi
lahendamine, millest igaühe saab taandada elementaarteisenduste järjest rakendamisele: determinandi leidmine, pöördmaatriksi leidmine, lineaarvõrrandisüsteemi üldlahendi leidmine ja maatriksi astaku leidmine. Lahendaja peab endiselt otsustama, kuidas elementaarteisendusi
kasutades saada maatriks ülesandes nõutud kujule, kuid teisenduse rakendamine ehk maatriksi sisu (antud juhul arvude) algoritmiline töötlemine ei ole lahendaja poolt vajalik.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Valdis Laan, Siim Karus
Kaitsmise aasta 2016
PDF