arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ülikoolieelse programmeerimiskogemuse mõju informaatika üliõpilaste õpingutele
Nimi Sirle Sagur
Kokkuvõte Bakalaureusetöö põhineb Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna teise aasta informaatika eriala üliõpilastega läbi viidud kaheksal intervjuul. Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida, kuidas mõjutab intervjueeritud üliõpilaste arvates ülikoolieelne kokkupuude programmeerimisega üliõpilaste õpinguid informaatika erialal. Lisaks uuritakse, millist ülikoolieelset kogemust hindavad informaatika eriala üliõpilased kõige kasulikumaks ülikoolis õppides.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Eno Tõnisson, Külli Kori
Kaitsmise aasta 2016
PDF