arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Murelahendajate loomise keskkond
Nimi Vello Vaherpuu
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö kirjutamise käigus valmis murelahendajate ehk samm-sammuliste tõrkeotsijate (ingl troubleshooter) loomise keskkond, mis on juba kasutust leidnud Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi korraldatud MOOCides (vaba juurdepääsuga e-kursus). Keskkonna loomisel kasutati järgmiseid tehnoloogiaid: CSS, HTML, JavaScript, AngularJs, D3.js ja MongoDB. Keskkonna kasutamiseks on vaja luua rakendusse kasutajakonto, mis võimaldab kasutajal luua, muuta ning jagada murelahendajaid, samuti on võimalik vaadata nende kohta statistilisi andmeid. Rakenduse loomisel on peetud silmas eeskätt MOOCidest tulenevaid vajadusi, kuid on mõeldud kasutamiseks ka väljaspool MOOCe.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad