arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tsentraalse digiregistratuuri arendamise ja juurutamise käigus tehtud vigade analüüs
Nimi Kadi Laidoja
Kokkuvõte Bakalaureusetöös selgitatakse välja, milliseid arendamise ja juurutamisega seotud vigu tehti Eesti e-tervise projekti „Digiregistratuur“ elluviimisel. Leitud vigu võrreldakse kirjanduses teadaolevate nn klassikaliste infosüsteemide ebaõnnestumist põhjustavate vigadega. Samuti analüüsitakse, kuidas need vead mõjutasid DeLone’i ja McLeani uuendatud infosüsteemi edukuse mudeli komponente. Töö diskussiooniosas antakse soovitusi, kuidas tulevikus vigu vältida.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Laur Kanger, Helle Hein
Kaitsmise aasta 2016
PDF