arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Reeglid dialoogsüsteemile – eesti keele praktiseerimise vahend eesti keele õppijatele
Nimi Ardi Aasmaa
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli luua regulaaravaldiste kujul reegleid dialoogsüsteemile Spark, mida kasutatakse eesti keele võõrkeelena praktiseerimiseks. Sparkile on reegleid loonud kolm inimest, igaüks erinevatel teemadel. Selles bakalaureusetöös käsitleti järgmisi teemasid: õigekirjavigade tuvastamine ja nende kohta informatsiooni andmine, rahvakalendri tähtpäevad ja pühad, viis suuremat linna, rahvussümbolid. Lisaeesmärgiks oli luua reegleid nii, et suhtlus Sparkiga oleks mitmekesisem. Vastuste esitamiseks kasutati mitmeid uusi lahendusi, mida varem pole teadaolevalt eestikeelsete dialoogsüsteemide puhul kasutatud: pildid, videod, tabelid, loetelud, helifailid. Varem koosnesid vastused vaid tekstist ja harva ka veebilingist lisamaterjalini. Veel antakse ülevaade raamistikust, mille abil Spark loodi, ja keeleõppe võimalustest arvuti vahendusel. Läbi viidi ka katsevestlused dialoogsüsteemiga ja analüüsiti tulemusi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Siiri Pärkson, Neeme Kahusk
Kaitsmise aasta 2016
PDF