arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Pallimängude statistika tegemise veebirakendus
Nimi Alfred-Reinhard Vuks
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö kirjutamise käigus valmis pallimängude statistika tegemise veebirakenduse prototüüp. Veebirakenduse kasutamiseks tuleb kasutajal luua kasutajakonto. Seejärel on kasutajal võimalus teha mängudele statistikat, seda teistega reaalajas jagada ning mängu lõppedes salvestada statistika andmebaasi, kust seda saab igal valitud hetkel uuesti alla laadida. Prototüübi loomisel kasutati järgnevaid tehnoloogiaid: HTML, JavaScript, JQuery, CSS, MySQL ja AngularJS. Veebirakendus on kasutatav nii eesti kui ka inglise keeles.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad