arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eesti keele keeleressursse kasutav õppeprogramm käänete õppimiseks
Nimi Anneliis Halling
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli luua veebipõhine õppeprogramm eesti keele käänete õppimiseks. Eesti keele käänete õppimise programm peaks sobima nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis õppivatele õpilastele ja ka mitte-eestlastele, kes soovivad õppida eesti keelt süvendatult. Õppeprogrammi loomiseks kasutati koos esmakordselt selliseid keeleressursse nagu morfoloogiline analüsaator ja süntesaator, ilukirjanduskorpus, sagedussõnastik ning ebasobivate sõnade loend. Eesmärgi täitmiseks loodi reeglid, et valida välja õppeprogrammi jaoks sobivad laused. Töös kirjeldatakse nii eeltöötlusprogrammi kui ka õppeprogrammi algoritmi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller
Kaitsmise aasta 2016
PDF