arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Õppematerjal mängu loomiseks mängumootoriga Unreal Engine 4
Nimi Thomas-Bairam Toodo
Kokkuvõte Selles bakalaureusetöös valmis õppematerjal mängumootori Unreal Engine 4 jaoks, mille
läbimisel valmib õpilasel lihtne kolmanda isiku vaates arvutimäng.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad