arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Sõnasageduste põhine logianalüüs
Nimi Karl Lääts
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada, kas sõnasageduste analüüsi saab kasutada logifailide uurimiseks, et leida sealt huvitavaid sündmusi, ilma eelteadmisteta logi struktuuri kohta.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Meelis Roos
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad