arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Venni diagrammide õpiprogramm
Nimi Marko Täht
Kokkuvõte Selles bakalaureusetöös luuakse õpiprogramm Venni diagrammide ülesannete lahendamiseks ja kontrollimiseks. Õpiprogrammiga saab lahendada kuut ülesandetüüpi, programm kontrollib lahendamisel tehtud vigu ja oskab lahendamisel ka abi pakkuda.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Rein Prank
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad