arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Business Motivation Model’i ja Intentional Distribution’i võrdlus
Nimi Rando Tõnisson
Kokkuvõte Eesmärkide modelleerimine on tähtis, et mõista erinevate tarkvara või arhitektuuri valikute tagamaid. Praegu leidub mitmeid eesmärkidele suunatud modelleerimise võtteid. Selles töös on kasutatud semiotic quality framework’i, et võrrelda Business Motivation Model’i (BMM) ja Intentional Distribution’i (i*) kvaliteeti üldistatud tasandil. Töös hinnatakse BMM-i ja i*-i keele kvaliteeti ja mudeli kvaliteeti. Lisaks kirjeldatakse kuidas BMM-i ja i*-i keeli saab kasutada äri protsessi mudeli, siin business processes model and notation, tegemisel.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad