arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Versiooniuuenduse automatiseerimine kasutades skriptimiskeelt Bash
Nimi Irina Ivanova
Kokkuvõte Modulaarset süsteemi kasutavas projektis tehakse rakendusse palju uuendusi, eriti kui seda rakendust kasutavad mitu klienti. Manuaalne versioonivahetuse protsess võtab palju aega ja suurendab inimliku vea tekkimise tõenäosust. Bakalaureusetöö teoreetilise osa eesmärk on leida võimalikud lahendused uuendamisprotsessi automatiseerimiseks ja valida neist välja parim. Töö praktilise osa eesmärk on valitud lahenduse loomine ja selle rakendamine projektis.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) dotsent Helle Hein, Polina Morozova MSc (Nortal AS)
Kaitsmise aasta 2016
PDF