arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


iOS mobiilirakenduste arendamise kursuse õppematerjal Swift keele baasil
Nimi Juri Noga
Kokkuvõte Selles lõputöös antakse ülevaade iOS mobiilirakenduste arendamise kursuse jaoks koostatud õppematerjalidest. Kirjeldatud on aine ülesehitus, põhjendatud konkreetsete teemade valimist ja materjalide õpetamise stiili. Lisaks vaadeldakse mobiilirakenduste põhiprintsiipe ja nende rakendamist reaalsete näidete abil.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Tauno Palts, Marina Lepp
Kaitsmise aasta 2016
PDF