arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Visuaalsed abivahendid programmeerimiseks Thonny arenduskeskkonnas
Nimi Rene Lehtma
Kokkuvõte Käesolev lõputöö annab ülevaate nelja pistikprogrammi arendusest Pythoni arenduskeskkonna Thonny jaoks. Kõik neli programmi pakuvad visuaalset abi Thonny-s programmeerimisel.
Üks pistikprogramm on lõpetamata sõnede esiletoomiseks. Teine näitab tekstikursori asukohale lähimaid ümbritsevaid sulge. Need kaks peaksid aitama teatud süntaksivigade märkamisega.
Kolmas programm on mingi nime kõikide kasutuste esiletoomiseks. Viimane programm aitab visuaalselt eristada globaalseid ja lokaalseid muutujaid.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Aivar Annamaa
Kaitsmise aasta 2016
PDF