arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Pidev Eesti avaliku sektori veebisaitide hindamine WCAG 2.0 reeglite suhtes
Nimi Jaan Susi
Kokkuvõte Ligipääsetavus avaliku sektori veebilehtedele on hiljuti tunnistatud üheks eesmärgiks nii Euroopa liidu kui ka muude valitsuste poolt. Selleks, et ligipääsetavuse astet mõõta, on võetud mõõdupuuks WCAG 2.0 juhised, mille järgimise hindamine on pooleldi automatiseeritud. Kõikide kriteeriumite hindamine vajab siiski veel palju inimtööjõudu ja subjektiivsust. Inimressursi kokkuhoidmiseks piiratakse hindamine enamasti mõne leheküljeni iga domeeni kohta. Antud lõputöös püütakse parendada automatiseerimist: esiteks uuritakse inimhindajate strateegiat, teiseks analüüsitakse, kas suurema arvu lehtede hindamine ühes domeenis
mõjutab lõplikku hinnangut. Eksperimentaalsed tulemused näitavad, et inimeste hindamine on lähemal pooleldi lubavale ja keelavale strateegiale.
Kõrgema arvu lehtede hindamine ei mõju positiivselt hindamise täpsusele võrreldes inimeste hinnangutega.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Peep Küngas
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad