arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Riistvara testimismoodul missioonijuhtimissüsteemile
Nimi Aivar Lobjakas
Kokkuvõte Kuupsatelliidid on väikesed satelliidid, mis on standardiseeritud suuruse ja massi järgi, et vähendada satelliidi arenduse ja üleslennutamise kulusid, kuid tihtipeale neid ei testita piisavalt, põhjustades missioonide ebaõnnestumisi. Käesoleva töö eesmärk on disainida ja implementeerida testimismoodul, millega saaks sooritada automaatset funktsionaalset testimist iga kuupsatelliidi alamsüsteemil. Testimismoodul salvestab ka testitulemusi ja alamsüsteemiga suhtluse logi. See süsteem aitaks detailsemalt testida satelliidi komponente, parandades testitava satelliidi töökindlust. Täielik testimise süsteem vajab tarkvaralist testimismoodulit, mis on käesoleva töö teema, ning alamsüsteemiga suhtluseks vajaminevat riistvaraplatvormi, mis käesoleva töö juurde ei kuulu. Esimene funktsioneeriv versioon vajaminevast tarkvarast on autori poolt implementeeritud. Selgitatakse tarkvara disaini ja implementatsiooni, muuhulgas integreerimist olemasoleva missioonijuhtimissüsteemiga, mis on satelliidi ja maajaama juhtimiseks ning jälgimiseks mõeldud rakendus.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Kaarel Hanson; Indrek Sünter
Kaitsmise aasta 2016
PDF