arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebirakendus hambaravi firmale
Nimi Andrey Vavilov
Kokkuvõte Käesoleva töö raames saab valmis hambaravi firmadele sobilik veebirakendus, mis tuleks toime argipäeva vajadustega. Töö koosneb kahest põhiosast: olemasolevate lahenduste analüüsist ja rakenduse tutvustamisest. Rakenduse tutvustamise osa on jagatud järgmiselt: alguses tuleb nõuete osa, kus vaadatakse läbi funktsionaalsed, mittefunktsionaalsed ning turvalisuse nõuded, edasi tuleb peatükk arhitektuurist, kus tuleb andmemudeli selgitus ning kasutatud tehnoloogiate loetelu. Lõpuks tuleb rakenduse kirjelduse peatükk, mis räägib täpsemalt rakenduse osadest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Siim Karus
Kaitsmise aasta 2016
PDF