arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebilehe loomise e-kursus gümnasistidele
Nimi Martin Merisalu
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on õppematerjalide koostamine e-kursusele “Veebilehtede loomine”. Veebikeskkonda on lisatud kaks moodulit: HTML ja CSS. Materjali sisu ja ülesannete koostamine nõudis olemasolevate materjalide uurimist, sobivate meetodite valimist ning sünteesi, kuna kursuse sihtrühmaks on gümnasistid. Pärast e-kursuse läbimist oskavad õppijad koostada veebidokumente koos kujundamisega.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Ljubov Jaanuska
Kaitsmise aasta 2016
PDF