arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mikroobide andmebaas
Nimi Sander Mikelsaar
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua kliendile veebipõhine mikroobide andmebaas, mille abil oleks võimalik mugav andmehaldus ning valikuline informatsiooni jagamine kasutajatele. Rakendus on loodud Spring MVC (model-view-controller) veebiraamistikku kasutades. Lisaks on kasutatud järgnevaid tehnoloogiaid: JSP, Bootstrap raamistik, JavaScript ja HSQLdb. Rakenduses on tavakasutajal võimalik vaadata detailset informat-siooni talle jagatud mikroobide kohta. Andmebaasi administreerival kasutajal on võimalik lisada ja kustutada kasutajaid, muuta kasutajate õigusi ning lisada ja muuta mikroobide andmeid.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Siim Karus
Kaitsmise aasta 2016
PDF