arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eesti viipekeele õpiprogramm
Nimi Ann Lember
Kokkuvõte Käesoleva bakalauresetöö käigus loodi eesti viipekeele õpiprogramm, mille abil saab läbi veebipõhiste mängude õppida ja harjutada eesti viipekeelt. Töös käsitletakse viipekeelt üldisemalt, kurtust ning eesti viipekeelt. Samuti tuuakse näiteid erinevatest viipekeele õpiprogrammidest mujal maailmas ning leitakse, et sarnane programm eesti viipekeele jaoks puudub. Töö viimases osas kirjeldatakse eesti viipekeele õppeprogrammi, selle ülesehitust, algoritmi ning tehnilist lahendust. Lõpuks tuuakse välja programmi testimistulemused ning edasiarendamise võimalused.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller
Kaitsmise aasta 2016
PDF