arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebilehe koostamine WordPressis Tähtvere Tantsukeskuse näitel
Nimi Hilari Muts
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua koostöös Tähtvere Tantsukeskusega mugavalt ning käepäraselt kasutatav veebileht, mis põhineb vananenud veebisaidil.

Veebileht annab võimaluse:

● saada ülevaadet erinevatest treeningutest, tantsukooli gruppidest ning muudest olulistest tantsusündmustest ja uudistest,

● näha galeriid võistlustest ja teistest tantsuüritustest,

● näha treeningute tunniplaani,

● näha sündmuste kalendrit,

● näha esinemisprogramme,

● anda tagasisidet või teha infopäring,

● kasutada veebilehe administreerimiseks mõeldud osa.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Maria Gaiduk, Mirjam Paales
Kaitsmise aasta 2016
PDF