arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Edasijõudnud Bash skriptimise õpetamine kasutades poolautomatiseeritud hindamiskeskkonda
Nimi Viktoria Plemakova
Kokkuvõte Bash on Unix'i käsuinterpretaator ning skriptimiskeel. Käesolev töö keskendub ülesannetekogu ning testimismehhanismi implementeerimisele progressiivse Bash skriptimise õpetamiseks. Antud hetkel puuduvad paljudes ülikoolikursustes materjalid, mis kasutavad õpetamisel Linux'i keskkonda. Antud lähenemine üritab muuta skriptimise õppimise efektiivsemaks ning erineda programmeerimisainetele omastest lähenemistest. Põhiosa teadustööst keskendub ülesanneteplokkide struktuurile, kolme ploki implementeerimisele (\\textit{for} ja \\textit{while} tsüklid, tingimuslaused) ja kontrollskriptile. Kokkuvõttes vajab antud süsteem veel testimist, kuid on üliõpilastele Bash skriptimise õpetamiseks paljulubav automaatõppesüsteem. Tulevikus on võimalik täiendada olemasolevat tulemust uute ülesannete juurde tegemisega ning testskripti muutmisega. Selleks, et mõista, millised on õpilaste nõrkused Bash skriptimise alal, tuleks läbi viia täiendavaid katseid.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Artjom Lind
Kaitsmise aasta 2016
PDF