arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Reaalaja lingitud andmevoogude filtreerimine
Nimi Mikk-Erik Bachmann
Kokkuvõte Viimastel aastetel on veebis kiiresti kasvanud lingitud andmete hulk. Lingitud andmeid, mis on tihti kodeeritud RDF-formaadis, peetakse “viie tärni” andmeteks avatud andmete kontekstis tänu nende kasutatavusele ja potentsiaalile. Kuigi on märgata progressi lingitud andmete tehnoloogiate arengus ja nende töötlemises, pole veel suudetud nende täit potentsiaali saavutada. Üks väljakutsetest on lingitud andmevoogude peal järelduste tegemine, mis on alles hiljuti hakkanud uuringutes koguma hoogu. Nende tulemusena on pakutud välja päringu keeled nagu C-SPARQL ja loodud tuletusmootorite implementatsioonid. Neid mootoreid on senini testitud ainult akadeemilistes keskkondades. Selle töö eesmärk on luua täielikult töötav prototüüp lingitud andmevoogude töötlemiseks sõnumipõhistes süsteemides, mis suudab lingitud andmetest koosnevat sõnumite järjekorda näha kui andmevoogu ja filtreerida seda C-SPARQL-i mootoriga, mis oli üks esimesi omalaadseid. Selle süsteemi südames olevat C-SPARQL-i mootorit testisime CityBench võrdlusuuringu programmiga võttes arvesse ärivaldkonda kuuluvat reaalaja rakendust Inforegister NOW!, mis on veel arendusfaasis.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Peep Küngas
Kaitsmise aasta 2016
PDF