arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Digitaalse ekspertiisi ülesannete disain rahvusvaheliste küberõppuste kontekstis
Nimi Allyson Ivy Hauptman
Kokkuvõte Töös püütakse kujundada ja hinnata digitaalse kohtuekspertiisi väljakutset, mida kasutada rahvusvahelisel küberkaitse õppusel. Eesmärk on fokusseerida põhioskustele, mida üks riiklik organisatsioon oma digitaalse kohtuekspertiisi ekspertidelt vajab ja disainida ning integreerida tehnilisi ülesandeid, mis adekvaatselt testivad neid oskusi suuremal küberkaitse õppusel. See töö kasutab NATO Locked Shields küberkaitse õppust test-näitena, mille jaoks väitekirja autor liitus digitaalse kohtuekspertiisi disainimeeskonnaga, NATO Cyber Defense Centre of Excellence juures, kui nad kavandasid ja rakendasid kolme-päevast digitaalse kohtuekspertiisi väljakutset. See lõputöö kehtestab rea tehnilisi ja protseduurilisi oskuseid, mida riiklikud organisatsioonid vajavad oma ekspertidelt, määrab viisid, kuidas testida neid oskusi ja arendab stsenaariumipõhist digitaalse kohtuekspertiisi väljakutset. Kasutades vahetult saadud tähelepanekuid, osaleja tagasisidet ja väljakutse tulemusi, et hinnata väljakutse efektiivsust, lõputöös leitakse, et stsenaarium testis piisavalt enamus oskusi õigel raskustasemel ja vajab parendamist ajastuses ning aruandlusstandardites. Lõpetuseks uuritakse erinevaid viise, kuidas parendada valitud meetodeid ja ülesandeid tuleviku õppusteks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d) Patrycjusz Zdzichowski; Rain Ottis; Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta 2016
PDF