arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mõju vastendamise kasutamine väledas tarkvara tootejuhtimises
Nimi Magnus Meldre
Kokkuvõte Autor töötab tehnoloogiafirmas tooteomaniku ning väletreenerina ning omab tarkvaratoodetega üle 10 aasta kogemust. Aastate jooksul on tööstusharu trendid nihkunud väleda ja timmitud praktikate kasuks. Scrum raamistikus on defineeritud tooteomaniku mõiste, kuid selle rolli vastutusalad ei ole üheselt defineeritud. Selleks, et olla erineva taustaga toodete ja äridega edukas, peab selle rolli täitja kiirelt kohanduma ja valdama erinevaid tehnikaid. Käesolevas töös uuritakse strateegilise planeerimise tehnikat, mida nimetatakse mõju vastendamiseks ning lugejale esitletakse ainulaadne kombinatsioon esialgsest ning hilisemast materjalist. Seejärel analüüsitakse mõju vastendamise tehnikat lähtuvalt tooteomaniku probleemidest aastal 2016 ning tehakse järeldusi mõju vastendamise rakendamise kohta sõltuvalt keskkonnapiirangutest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Helle Hein
Kaitsmise aasta 2016
PDF