arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mitmetasandiliste protsesside ennustav seire
Nimi Henri Trees
Kokkuvõte Infosüsteemide laialdane kasutamine järjest rohkemates valdkondades tekitab aina suuremaid salvestatavaid andmemahte. Organisatsioonide ja äride efektiivsuse kasvuga tekib suurem vajadus leida alternatiivseid viise konkurentsieelisteks. Järjest rohkem hakatakse antud infoajastul otsima ärilist väärtust andmetest. Protsessikaeve meetodeid kasutades üritatakse justnimelt seda teha, kuid äriprotsesside arenedes muutuvad keerukamaks ka andmed, mis neid protsesse kirjeldavad. Hetkel keskendutakse protsessikaeve uurimustes protsessidele, mida on võimalik väljendada järjestikkuste sündmuste jadana. Käesolevas magistritöös esitatakse uudne lähenemine äriprotsesside ennustava seire rakendamiseks mitmetasandilistele äriprotsessidele, mis sisaldavad paralleelseid alamprotsesse ning mida pole võimalik sündmuste järjendina väljendada. Väljapakutud meetodi suutlikkuse hindamiseks rakendatakse antud meetodit elulisel andmestikul telekommunikatsiooni tegevusalalt. Tulemusi võrreldakse lähenemisega, mida kasutatakse ühetasandiliste äriprotsesside ennustavaks seireks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Anna Leontjeva; Marlon Dumas
Kaitsmise aasta 2016
PDF