arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Nim keele toe lisamine IntelliJ IDEA arenduskeskkonnale
Nimi Dmitri Gabbasov
Kokkuvõte Nim on programmeerimiskeel, mis on inspireeritud selliste keelte poolt nagu C, Python ja Lisp. Tegu on eelkõige madala taseme süsteemide programmeerimiskeelega, kuid selle paindlik süntaks ja automaatse mäluhalduse tugi võimaldavad ka näiteks veebirakenduste kirjutamist. IntelliJ IDEA on firma JetBrains poolt loodud arenduskeskkond (IDE), mis võimaldab arendada rakendusi erinevates keeltes (nt. Java, PHP, Python, C++, Ruby jt). Käesoleva töö eesmärgiks on luua IntelliJ arenduskeskkonnale laiendus, mis võimaldaks Nim keeles rakenduste kirjutamist. Põhiline eesmärk on realiseerida sümbolite järgi navigeerimine ja automaatne sümbolite sisestamine.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta 2016
PDF