arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Robotiseeritud parkimissüsteemi simulatsioonide visualiseerimine
Nimi Suido Valli
Kokkuvõte Magistritöö „Robotiseeritud parkimissüsteemi simulatsioonide visualiseerimine“ eesmärgiks on identifitseerida parimad praktikad ja tehnoloogiad robotiseeritud parkimissüsteemi algoritmi efektiivsuse esitlemiseks potentsiaalsetele klientidele. Magistritöös leitud praktikaid ja tehnoloogiaid kasutades luuakse robotite tööd demonstreeriv veebirakendus. Töö lõpus hinnatakse rakenduse pakutavat kasutajakogemust ning vastavust seatud nõuetele.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Dirk Oliver Theis
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad