arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kuluefektiivne võtmehaldus elektroonilise hääletamise jaoks
Nimi Sergio Andrés Figueroa Santos
Kokkuvõte Võtmehaldus on infoturbes tuntud üldine probleem, mis mängib olulist rolli elektroonilise hääletamise turvalisuse tagamisel. Oluline on tagada, et häälte salajasus ei oleks rikutav ühe osapoole või väikese rühma koos tegutsevate osapoolte poolt.
Lävikrüptograafia kitsamalt ning mitme osapoolega arvutused laiemalt on olulised komponendid paljudes elektroonilise hääletamise protokollides. Samal ajal kasutatakse võtmehalduse probleemi praktiliseks lahendamiseks sageli vastavaks otstarbeks sertifitseeritud ühe osapoolega lahendusi: riistvaralised turvamoodulid, kiipkaardid, TPM-kiibid.

Töös hindame nii kiipkaartide kui ka kuluefektiivsete ja laiendatavate komponentide kasutamise võimalikkust võtmehaldusprobleemi lahendamiseks elektroonilise hääletamise jaoks lävikrüptograafia meetodite abil.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Heiberg; Helger Lipmaa; Tuomas Aura
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad