arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Suhtlus .NET-raamistiku ja C++-i vahel
Nimi Andres Traks
Kokkuvõte Käesolev töö kirjeldab, kuidas realiseerida koostöö kahe erineva programmeerimiskeskkonna, .NET-raamistiku ja programmeerimiskeele C++ vahel. .NET-raamistikku kasutades on arendaja produktiivsus suurem, kuid C++-is kirjutatud programmidel on parem jõudlus.
Seega on eesmärk kasutada tarkvara arendamisel .NET-keeli (nt. C#), kuid jõudlus-kriitilistes kohtades kutsuda välja C++-koodi. Selleks tuleb luua vahekiht kasutades tehnoloogiaid Platform Invoke või C++/CLI.
Töös kirjeldatakse vahekihi ülesehitust, selle loomise etappe ning tutvustatakse projekti, mis loob vahekihi automaatselt. Vahekihi automaatne loomine aitab vähendab töökulu ja parandada veakindlust. Lisaks analüüsitakse viise, kuidas korraldada mäluhaldust ja parandada jõudlust.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Siim Karus
Kaitsmise aasta 2016
PDF