arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Sarnaste koodisegmentide põhjal soovitusmudeli loomine
Nimi Jaanus Jaggo
Kokkuvõte Käesoleva töö eesmärgiks on luua töövoog soovitusmudeli koostamiseks, mida saaks rakendada staatilises koodianalüüsis kasutajale soovituste tegemisteks. Selleks otsib süsteem sarnaseid koodisegmente avatud lähtekoodiga projektidest ning klasterdab need sarnasuse alusel. See lähenemine põhineb hüpoteesil, et kui arendajad kirjutavad mitu korda sarnast koodi, siis sisaldab see programmeerimismustrit, mida võiks teistelegi soovitada. Töös kontrollitakse lähenemise sobivust ning hinnatakse loodud meetodi kasulikkust staatilises koodianalüüsis. Kokkuvõttes leiti, et sel viisil tehtud soovitused ei arvesta piisavalt analüüsitava projekti eripäradega ega pole rakendatavad selles projektis.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Siim Karus
Kaitsmise aasta 2016
PDF