arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Käitusaegse seire andmeteadlikud ärireeglid koos lineaarse planeerimisega
Nimi Ubaier Ahmad Bhat
Kokkuvõte Käitusaegne seire (Runtime Compliance Monitoring) on oluline osa äriprotsesside halduse elutsüklis, mittevastavuse õigeaegses avastamises, samuti vastumeetmete korraldamises ja ennetamises. Täpsemalt on see seotud operatiivse otsuse toega, mille eesmärgiks on laiendada protsessikaeve tehnikat sidusrežiimis, käitada protsessi isendeid nii, et kõrvalekaldeid on võimalik avastada, ning on võimalik soovitada, mida võiks järgmiseks teha, ning samuti ennustada, mis hakkab juhtuma tulevaste juhtumite täitmisel. Antud magistritöö keskendub käitusaegse seire andmeteadlikele ärireeglitele. Töös kasutatakse varajaste rikkumiste tuvastamiseks lineaarset täisarvulist planeerimist (Integer Linear Programming (ILP)), mida rakendatakse kahe või enama kitsenduse koosmõjul. Töökorras toepakkujas on rakendatud protsessikaeve raamistikku ProM ja meetod on valideeritud kasutades sünteetilisi ja reaalseid logisid.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Fabrizio Maggi
Kaitsmise aasta 2016
PDF