arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebipõhine lahendus imputeeritud andmete põhjal geneetiliste riskiskooride arvutamiseks
Nimi Kristjan Metsalu
Kokkuvõte Viimastel aastatel on genotüpiseerimise hinna langus teinud võimalikuks geneetilise informatsiooni lisamise tervishoiusüsteemi. Eesti on üks vähestest riikidest, kellel on võimekus muuta see informatsioon arstide jaoks igapäevaseks tööriistaks, kes saaksid seeläbi teha paremini informeeritud otsuseid oma patsientide kohta. Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu (EGV) on üks asutustest, kes töötavad geneetilise info põhjal uute haigusriskide ennustamise mudelite kallal. Teadustöö EGV-s on loonud erinevaid mudeleid polügeensete haiguste riskide hindamiseks. Selle magistritöö käigus esitame tarkvara, mis võimaldab ennustusmudelite kiiremat väljatöötamist ja arenduse käigus tehtud katsetusi.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Prof. Jaak Vilo, Reedik Mägi PhD and Tatjana Iljashenko MSc
Kaitsmise aasta 2016
PDF