arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Äriplaani protsessi hälbe kindlakstegemine Declarega
Nimi Juraj Jarabek
Kokkuvõte See töö tutvustab äriprotsessi hälbe kaevandust, mis kuulub protsessi
kaevandamise gruppi ja annab ülevaate mitme hälbivaga kaevandamise lähenemisviisidest.
Keskendutakse ka hälbiva kaevandamise kasutamise diskrimineerivatele mustritele, mis kuulub kontserni järjestikumustrite kaevandustehnoloogiatega samasse gruppi. Selles töös vaadeldakse uute diskrimineerivate mustrite kaevandamise algoritmi, mis põhineb Declare keelel. Rakendati plug-in lähenemisviisi protsessi kaevandamise näitajaga ProMile. Kirjeldatakse kogu protsessi kuni klassifitseerimiseni. Töö lõpus hinnati algoritmi tõhusust ja eksperimente erinevates variatsioonides.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Fabrizio Maria Maggi, Fredrik Milani
Kaitsmise aasta 2016
PDF