arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Aine Tehisintellekt I õpitarkvara
Nimi Harri Saar
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö kirjutamise käigus valmis õpitarkvara Tehisintellekt I aine jaoks. Antud lõputöö lahendus võimaldab luua mugavalt ja kiirelt otsimispuid nupuülesannetele. Tarkvara loomisel kasutati järgnevaid tehnoloogiaid: Java, Haskell, Git, Github, Eclipse. Rakendust saavad kasutada kõik, kellel on seadistatud arvuti Java Runtime Environment.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Tõnu Tamme
Kaitsmise aasta 2016
PDF