arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Animatsiooni lisamine veebilehtedele (õppemoodulid e-kursusele „Multimeedia“)
Nimi Julia Loginova
Kokkuvõte Antud töö eesmärgiks on tutvustada CSS-is ja HTML5-s kasutatavat animatsiooni ja õpetada eestikeelset terminoloogiat. Selleks vaadeldatakse HTML5 kujunemise ajalugu, kirjeldatakse veebianimatsiooni põhimõisted ja antakse ülevaade vananenud animatsiooni tehnoloogiatest. Töö praktilises osas räägitakse animatsiooni meetoditest ja tuuakse välja praktilised HTML5-l ja CSS-l baseeruvad harjutused koos seletava koodiga. Õppemoodulid on mõeldud kooliõpilastele suunatud kursuse “Multimeedia” jaoks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Ljubov Jaanuska
Kaitsmise aasta 2016
PDF