arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


SOA ilma SOAP’ita: ülevaade teenustele orienteeritud arhitektuuri tehnoloogiatest, asetades rõhu SOAP’ile
Nimi Rait Ool
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö põhiline eesmärk on süsteemselt üles loetleda teenustele orienteeritud arhitektuuri (SOA) vanade ja uute implementatsioonide tugevused ja nõrkused, asetades rõhu SOAP’ile. Selle täitmiseks on võrdlusesse valitud neli tehnoloogiat, mis mängisid olulist rolli SOA tehnoloogiate kasutuselevõtus.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Maria Gaiduk, Kristo Kuusküll
Kaitsmise aasta 2016
PDF