arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Staatilise analüsaatori Goblinti regioonianalüüsi täiendamine aja partitsioneerimisega happens-before teabe alusel
Nimi Vootele Rõtov
Kokkuvõte Seadmedraiverite ehk ohjurite paralleelne olemus muudab
nendest vigade leidmise inimese jaoks väga keeruliseks. Staatiline analüsaator
Goblint üritab automaatselt verifitseerida, et ohjuris puuduvad andmejooksud.
Sealjuures on suureks väljakutseks analüüsi täpsus. Käesolev töö arendab edasi
Goblinti regioonianalüüsi, mis võimaldab arvesse võtta valdkonnale eriomaseid
happens-before tagatisi. Väljapakutud täienduse implementeerimise ning
muudatuste mõju analüüsimise aluseks on võetud Linuxi ohjurite alamhulk. Me
näitame, et mainitud edasiarendus suurendab Goblinti täpsust character tüüpi
ohjurite analüüsimisel.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Vesal Vojdani, Kalmer Apinis
Kaitsmise aasta 2016
PDF