arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Poolautomaatne meetod virtuaalreaalsuskeskkondade loomiseks
Nimi Andres Traumann
Kokkuvõte Traditsioonilised virtuaalreaalsuskeskkonnad põhinevad kõikide ümbritsevate objektide renderdamisel 3D mudelitest. Selleks tuleb kogu keskkond graafiliselt modelleerida, mis on enamasti pikk ja üksluine tegevus. Hiljuti turule ilmunud 360-kraadi kaamerad võivad olukorda muuta – piltidel põhinev virtuaalreaalsus ei vaja graafilist modelleerimist ja omab seetõttu potentsiaali luua keskkondi palju kiiremini ning pärismaailmale palju sarnasemate tulemustega. Selle lähenemise puuduseks on aga vajadus jäädvustada iga vaadeldava asukoha jaoks eraldi pilt. Seega on lõpptulemuseks suur arv pilte, mis tuleb sildistada viisil, mis võimaldaks piltidevahelist navigeerimist. Lõputöö uurib võimalikke meetodeid selliste virtuaalreaalsuskeskkondade poolautomaatsel teel loomiseks ning kirjeldab kasutajaliidest, mis võimaldab neid kuvada.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Margus Niitsoo, Madis Vasser
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad