arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


3D-mudelite vaatur Mediawiki tarkvarale
Nimi Harri Alasi
Kokkuvõte Käesoleva töö raames valmis laiendus Mediawiki tarkvarale, mis võimaldab kasutajatel laadida üles STL-formaadis (lühendatud sõnast Stereolithography) 3D-mudeli faile, nimetatud faile Mediawiki faililehel asuva vaaturi sees kuvada ning mudeli asendit vaaturi sees muuta. Kirjeldatud on arendusprotsessi, esilekerkinud probleeme ning edasiarenduse võimalusi. Samuti on välja toodud selgitused STL-formaadist, Mediawiki tarkvarast ning vaaturi kasulikkusest ja vajalikkusest. Töö lõpuosas on kirjeldatud laienduse testimist ning tekkinud probleemi Mediawiki ametliku testkeskkonnaga.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel, Ivo Kruusamägi
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad