arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Crumble kontrollerile Pythoni-laadse programmeerimiskeele loomine
Nimi Rasmus Saks
Kokkuvõte Crumble on Redfern Electronics'i loodud trükkplaat, millega on võimalik juhtida sellega ühendatud elektroonikakomponente. Crumble'it on võimalik programmeerida visuaalses programmeerimiskeeles erinevaid plokke kui pusletükke kokku vedades. Kuigi sellisel viisil programmeerimine on lihtsamini arusaadav algajatele, siis toetavad tekstilised programmeerimiskeeled nagu Python edasisi õpinguid paremini. Käesoleva töö eesmärgiks oli luua Pythonil põhinev programmeerimiskeel Crumble kontrolleri juhtimiseks. Loodud keeles kirjutatud programme on võimalik arvutis kompileerida ning otse Crumble kontrollerisse läbi USB ühenduse saata.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Aivar Annamaa
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad