arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


IT-lahenduse ja kliendi vajaduste vastavusse seadmine kultuuripärandi teabekeskkonna „Kreutzwaldi sajand“ uuendamise näitel
Nimi Tuule Sõber
Kokkuvõte Käesoleva lõputöö raames kirjeldati veebilehe “Kreutzwaldi sajand” funktsionaalsust ning andmebaasi mudelit. Valmisid uuenduste funktsionaalsed nõuded, soovitused andmebaasi muutmiseks ning uue süsteemi kirjeldus. Uuriti kuue ärianalüüsi meetodi tulemuslikkust olukorras, kus klient ei ole kindel, mis on uue tarkvaraprojekti tellimise eesmärk.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Fredrik Payman Milani
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad