arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


E-kursuse "Programmeerimise alused II" kahemõõtmelise järjendi esialgsete materjalide koostamine ning analüüs
Nimi Kadi Rõmmel
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö tulemusena valmisid kahemõõtmelise järjendi teemade esialgsed materjalid e-kursusele „Programmeerimise alused II“. Bakalaureusetöö käigus analüüsiti ka „Infotehnoloogia mitteinformaatikutele“ magistriõppekava üliõpilaste tagasisidet neile materjalidele. Antud bakalaureusetöö keskendub kahemõõtmelise järjendi peatükkide tagasisidele, et teha ettepanekuid materjalide täiustamiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta 2017
PDF