arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


SQL päringute koostamine, analüüsimine ja optimeerimine SQL Anywhere 17.0 versiooni näitel
Nimi Anastassia Ivanova
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö eesmärk on koostada referatiivne eestikeelne lisamaterjal ainele „Andmebaasid“ (ilma lisaülesannete kogumikuta). Töös vaadeldakse kolme põhiaspekti: päringute koostamine, indekseerimine ja päringute analüüsimine päringu planeerija Plan Viewer-i abil. Igas osas on toodud praktilised näited, mis on tehtud kasutades andmebaasi „Film“ ning andmebaasi juhtimissüsteemi SQL Anywhere 17.0. Koostatud materjal on mõeldud eelkõige esimese kursuse informaatika õppekava üliõpilastele. Motivatsioon bakalaureusetöö kirjutamiseks on SQL Anywhere eestikeelse materjali puudumine, mis muudab üliõpilastel õppimist keerulisemaks. Antud töös ei ole käsitletud andmebaasi kasutamist kahel serveril. See võib olla antud töö edasiarendus.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ljubov Jaanuska
Kaitsmise aasta 2017
PDF