arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Haxl teegi uurimine
Nimi Marti Mutso
Kokkuvõte Selles lõputöös tutvustatakse ning demonstreeritakse päringute optimeerimise teeki Haxl. Teegi kasutamine, põhilised funktsionaalsused ning nende töötamise loogika tuuakse välja, luues kaks näidisprogrammi.
Lisaks antakse Haxl’i kohta üldisem ülevaade, seejuures olulisemad Haskell’i osad, mida teegi loojad Haxl’i jaoks kasutasid. Lühidalt antakse ülevaade ka Haskell Database Connectivity teegi kohta.
Töö tulemusena valmib kaks Haxl teeki tutvustavat näidisprogrammi ja nende seletused, mis demonstreerivad teegi kasutamist ning mille abil on võimalik lugejal otsustada teegi kasulikkuse ning keerukuse üle.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Kalmer Apinis
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad