arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tüübiohutu FRP teegi uurimine: Grapefruit
Nimi Karl-Martin Uiga
Kokkuvõte Käesolev bakalaureusetöö annab lühikese ülevaate funktsionaalsest reaktiivsest programmeerimisest (FRP) ja uurib ühte Haskelli FRP teeki. Selles lõputöös uuritakse programmeerimiskeele Haskell teeki Grapefruit, mille põhilised funktsionaalsused ja võimalused tuuakse välja, tehes seda kolme näidiskoodi selgitamise kaudu. Selle töö lugeja saab hinnata teegi Grapefruit kasulikkust ja kasutajasõbralikkust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Kalmer Apinis
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad