arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Süstemaatiline ülevaade ja empiiriline uurimus otsingupõhiste algoritmide kasutusest testide loomise
Nimi Heidi Urmet
Kokkuvõte Otsingupõhine tarkvara testimine kasutab metaheuristilisi algoritme, et automatiseerida testide genereerimist. Selle töö eesmärgiks on osaliselt taasluua 2010. aastal kirjutatud Ali et al. artikkel, et uurida, kuidas on aastatel 2008-2015 kasutatud metaheuristilisi algoritme testide loomiseks. See töö analüüsib, kuidas on antud artiklid koostatud ning kuidas neis on algoritmide maksumust ja efektiivsust hinnatud. Kogutud tulemusi võrreldakse Ali et al. tulemustega.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Dietmar Alfred Paul Kurt Pfahl
Kaitsmise aasta 2017
PDF