arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Optimaalsete lineaarsete partiikoodide uuring
Nimi Mart Simisker
Kokkuvõte Lineaarseid partiikoode saab kasutada koormuse ühtlustamiseks hajusandmetalletussüsteemides. Selleks, et tagada efektiivne sooritusvõime, on tarvis optimeeritud parameetritega koode. Selliste koodide leidmine on aga keerukas matemaatiline probleem.
Selles töös esitatakse algoritme ja tarkvara, mille abil on võimalik uurida lineaarseid partiikoode. Tuletatakse kaks uut ülemtõket lineaarsetele partiikoodidele. Lõpuks võrreldakse tarkvara abil leitud lühimaid süstemaatiliste lineaarsete partiikoodide pikkuseid seni teadaolevate tõketega.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vitaly Skachek
Kaitsmise aasta 2017
PDF