arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Geoasukoha toega tööotsade tegemise rakendus Androidile
Nimi Joosep Tenn
Kokkuvõte Bakalaureusetöö käigus loodi rakendus nimega ErrandMe, mis võimaldab
inimestel pakkuda ning otsida ajutisi tööotsasid. Tööotsad on lühiajalised tegevused, mille tegemise eest on tihtipeale ette nähtud rahaline tasu. Rakenduse abiga on võimalik kokku viia inimesed, kes otsivad ajutist tööd kui ka need, kes vajavad abikäsi ning on nõus abistajale vaevatasu maksma. Kasutajate pakutavatel tööotsadel on pealkiri, kirjeldus, tasu koos valuutaga, toimumise asukoht ning tööpakkuja soovil ka hinnanguline kestvus. Oluline osa rakendusest on geoasukoha kindlakstegemine. Kui kasutaja lubab rakendusel kasutada asukoha tuvastamise funktsionaalsust, siis on võimalik lisada ja otsida tööotsasid nutitelefoni asukoha põhjal, mis näitab kauguse tööotsa toimumiskohast.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eero Vainikko, Amnir Hadachi
Kaitsmise aasta 2017
PDF